6.9. Доповніть речення дієсловами правильним закінченням