5.2. Доповніть речення словами відповідно до змісту