4.4. Заповніть табличку за малюнком, використовуючи подані слова.