3.4. Допишіть речення відповідно до малюнків

3w
4w
5w