2.3. Розставте літери в словах в правильному порядку.